Revitaliseren de Koppelsteeg te Berghem

Sportaccommodaties

Samen met van Kessel Sport en Cultuurtechniek (VWS) hebben wij de koppelsteeg gerevitaliseerd.
Door het juiste samenspel met van Kessel Sport en Cultuurtechniek, en het maximaal inzetten van elkaar expertise en kennis kregen wij deze opdracht op basis van een gezamenlijke Tender gegund.
Van Kessel nam het gehele GWW deel voor haar rekening (terreinen, velden en infra) en wij de grondgebonden gebouwen (clubhuis en bijgebouwen).
Samen maakten wij ons sterk om het gebouw circulair en energie neutraal op te leveren, waarbij goed gekeken is naar de herkomst van de bouwmaterialen, en de mogelijk tot hergebruik hiervan, Circulair bouwen !
Het gebouw is 100% energie neutraal opgeleverd, door de combinatie van warmtepompen, lage temperatuur regelingen en PV panelen is het energie verbruik gereduceerd tot BENG !