banner afbeelding
Duurzaam

Dombosch bouwt.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een thema dat niet langer is weg te denken in de huidige bouwsector. Dombosch Bouw heeft inmiddels diverse projecten energie neutraal opgeleverd.

01 ――

Duurzame visie

Duurzaam bouwen is echter in de visie van Dombosch Bouw b.v. niet alleen kijken naar lage energie kosten maar ook bewust kiezen voor materialen, en selecteren op herkomst. Het hergebruik van materialen na sloop is een aandachtspunt, maar ook is het belangrijk dat materialen en producten milieubewust zijn ontwikkeld, en dat producten en materialen verantwoord zijn gewonnen.

Dat ook bestaande gebouwen, en zelfs monumenten duurzaam gerenoveerd kunnen worden heeft Dombosch Bouw b.v. bewezen. Zo is het Rijksmonument Parkwachters woning nummer 4 in het Amsterdamse Vondelpark volledig gerenoveerd door Dombosch Bouw b.v. Door het toepassen van hoogwaardige isolatie systemen in combinatie met een zeer intelligente WKO installatie (aardwarmte), heeft het pand het energie label A gekregen.

02 ――

Circulariteit

Circulariteit is een van de thema’s waar Dombosch Bouw vol op inzet. Circulair bouwen door o.a. CLT ontwerpen en bouwen, maar ook herbestemmen van sloopmaterialen is een van de vele “tools” die worden ingezet.

CLT is een afkorting van cross laminated timber oftewel kruislaaghout. Het is een bouwmateriaal dat bestaat uit naast elkaar geplaatste (soms ook aan de zijkant mete elkaar verlijmde) houten planken, “lamellen”, waarop kruislings een volgende laag houten lamellen verlijmd is. En dit dan in meerdere lagen, steeds kruislings. Met CLT is relatief eenvoudig demontabel te bouwen, omdat de montage van een gebouw van CLT geheel ‘droog’ is: er komen alleen schroeven, bouten en moeren aan te pas.

03 ――

Hergebruiken materialen

Uitkomende sloopmaterialen niet recyclen maar een nieuwe bestemming zoeken voor deze producten. Dus eerst kijken naar welke materialen hergebruikt kunnen worden, voordat we aan recycling gaan denken, dat is de volgorde. Voor aanvang van een renovatie project, wordt het pand geïnventariseerd, materialen die uit een pand komen en die kunnen worden hergebruikt, worden in kaart gebracht. Hierbij valt te denken aan o.a. gipsplaten, installatie onderdelen, sanitair, deuren en plafonds.

Met de opdrachtgever wordt in goed overleg bepaald welke materialen terugkomen in het renovatieplan, en welke materialen kunnen elders worden hergebruikt. Alle restmateriaal wordt gecertificeerd gerecycled, door erkende verwerkers.

Dombosch Bouw b.v. kijkt bij de ontwikkeling van een gebouw heel nadrukkelijk naar de energie kosten, en de lage beheer,- en onderhoudskosten, en circulariteit (hergebruik van materialen en natuurlijke afbreekbaarheid).

Intelligente gebouw,- en installatie ontwerpen dragen ook bij aan een besparing op energie,- en waterverbruik.

Alle nieuwe ontwikkelingen en technieken worden ingezet zoals;

  • Warmtepompen
  • WKO installatie
  • Groene daken (Sedum)
  • Zonne daken PV panelen
  • Hybride systemen
  • Hoogwaardige dak, -gevel, -en vloersystemen
  • CLT bouwen en ontwerpen
  • Hergebruik materialen

MVO

Dombosch Bouw b.v. is enorm actief en maatschappelijk betrokken in haar werkgebied. Zo is Dombosch Bouw b.v.  sponsor van diverse sport verenigingen en ondersteunen wij diverse goede doelen en maatschappelijke evenementen. Jaarlijks wordt er budget vrij gemaakt uit dividend ter ondersteuning van deze maatschappelijke organisaties.

Social Return

Dombosch Bouw hecht er veel waarde aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats in het arbeidsproces te bieden. Binnen het bedrijf zijn er loopbaantrajecten voor deels arbeidsongeschikten, en is er een Social Return beleidsplan.

Plannen voor een project?Neem contact op